CV lekkage in Eindhoven?

De centrale verwarming is een gesloten systeem. Wanneer u de ketel constant moet blijven bijvullen kan er dus ergens sprake zijn van lekkage. Ook kunt u bij bepaalde onderdelen vochtplekken aantreffen. Dit is een teken dat er ergens water lekt. Als de CV ketel lekt neemt de luchtdruk af. Hierdoor zal het systeem niet naar behoren, of zelfs helemaal niet meer functioneren. Bovendien kan het lekkende water schade aan uw woning aanrichten.

Lekkage verhelpen

Door de vele onderdelen in een CV installatie kan de oorzaak van lekkage lastig te vinden zijn. Bij een kapotte CV leiding kan deze zich bijvoorbeeld in een muur, plafond of de vloer bevinden. De CV ketel heeft meerdere onderdelen die het kunnen begeven. Bij tikkende geluiden is de kans groot dat het expansievat kapot is. Ook een radiator kan gemakkelijk gaan lekken. Wanneer een radiator niet goed functioneert hoeft dat niet per se de oorzaak van het probleem te zijn.

Uw CV ketel lekt water. Wat nu? Schakel een professional in van de door ons aangedragen professional in Eindhoven. De lekkage kan door middel van meetapparatuur meestal meteen gevonden worden. Onze snelle service zorgt ervoor dat het probleem binnen korte tijd wordt opgelost. Zo voorkomt u verdere schade aan uw woning door een CV lek.